Walor - wyceny nieruchomości. Joanna Wojdal - rzeczoznawca majątkowy
Usługi
Licencja
Dla klienta
Kontakt
Dla klienta


Każdy rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek dokonywać wyceny nieruchomości w oparciu o stosowną dokumentację, uwzględniając przy tym wiele parametrów, w tym między innymi prognozy koniunkturalne na rynku nieruchomości. Z uwagi na zapytania klientów poniżej publikujemy wykaz dokumentów, które są niezbędne do oszacowania wartości nieruchomości i przygotowania operatu szacunkowego:

Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny, lokal użytkowy):

 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej, która prowadzona jest dla lokalu,
 • kopia aktu notarialnego umowy kupna lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (jeden z wymienionych dokumentów):

 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej, która prowadzona jest dla lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu.

Nieruchomość zabudowana:

 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej, która prowadzona jest dla nieruchomości,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów/budynków,
 • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie.

Dokumentami mile widzianymi są również:

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • dokumentacja techniczna budynku.

Nieruchomość zabudowana budynkiem będącym w trakcie realizacji:

 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej, która prowadzona jest dla nieruchomości,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • pozwolenie na budowę.

Dokumentami mile widzianymi są również:

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • dokumentacja techniczna budynku.

Nieruchomość niezabudowana (działka gruntu):

 • aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów.

Dokumentami mile widzianymi są również:

 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.

Walor


PFVA

       PSRWN       ZBP

Znajdziesz nas w Google+ oraz na Facebook'u.
2010 Joanna Wojdal - Rzeczoznawca Majątkowy | Wycena nieruchomości w Warszawie | Mapa strony