Walor - wyceny nieruchomości. Joanna Wojdal - rzeczoznawca majątkowy
Usługi
Licencja
Dla klienta
Kontakt
Licencja rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy w Warszawie

Mgr Joanna Wojdal posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Dzięki temu jest w stanie zapewnić wysokiej jakości, kompleksową obsługę.

Wycena nieruchomości dokonywana jest w fachowy sposób, sprawnie i terminowo. Zakres świadczonych usług jest szeroki i obejmuje nieruchomości położone na terenie takich miast, jak: Warszawa, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Wołomin i ich okolice.

Firma Walor posiada polisę ubezpieczeniową OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Dla klientów to synonim bezpieczeństwa – jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko wysoki poziom usług, ale również pewność jakości.

Numer uprawnień zawodowych – 4899

Rzeczoznawca majątkowy mgr Joanna Wojdal jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Odział Warszawski i posiada certyfikat Związku Banków Polskich, który uprawnia ją do wykonywania wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.
Wykaz ukończonych kursów specjalistycznych PFSRM oraz certyfikat Związku Banków Polskich sprawdzić można tutaj:

Wykaz ukończonych kursów specjalistycznych PFSRM

Certyfikat Związku Banków Polskich uprawniający do wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

Walor


PFVA

       PSRWN       ZBP

Znajdziesz nas w Google+ oraz na Facebook'u.

2010 Joanna Wojdal - Rzeczoznawca Majątkowy | Wycena nieruchomości w Warszawie | Mapa strony